ZorginstellingenDe leidraad voor WTZI geregistreerde instellingen is de Governance Code Zorg.
Zorginstellingen staan vaak onder druk van de snel toenemende vraag naar zorg. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen en alert te blijven moet er goed geluisterd worden naar de zorgvrager. Daarnaast is het van uitermate belang om de informatie voorziening naar zorgverzekeraars en andere stakeholders zo zichtbaar mogelijk te houden.
Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings - en verantwoordingsinformatie.
Het op de juiste manier inrichten van de zorg - bedrijfs en administratieve processen en de keuze van de juiste software systemen is van eminent belang.
De zorgklaver kan u hierin volledig ondersteunen. Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.