Verpleging & Verzorging

Verpleging en Verzorging


Verpleging

Onder verpleging vallen alle verpleegkundige handelingen die uitsluitend uitgevoerd mogen worden door bevoegde en bekwame verpleegkundigen. Verpleegkundige handelingen worden uitgevoerd met als doel om verergering van ziekten of aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen of beperken, sneller te herstellen na bijvoorbeeld een ingrijpende operatie of revalidatieperiode en om uw lijden en ongemakken te verlichten.

Bij verpleegkundige handelingen kunt u denken aan het controleren van lichaamsfuncties, het uitzetten en toedienen van benodigde medicatie, wondverzorging, de verzorging van (medische) hulpmiddelen als een stoma of katheter, het geven van injecties of het plaatsen van een infuus. Daarnaast is het in specifieke gevallen soms nodig dat er risicovolle en voorbehouden handelingen uitgevoerd worden door verpleegkundigen. In dat geval wordt er altijd een uitvoeringsverzoek gedaan en een raamovereenkomst gesloten met uw huisarts of andere medisch specialist.

Onze verpleegkundigen worden periodiek getoetst op bevoegd- en bekwaamheid door onze bekwaamheidsdeskundige, zodat zij bevoegd en bekwaam blijven om deze handelingen succesvol te verrichten.


Persoonlijke Verzorging

Wanneer u bepaalde dagelijkse handelingen zelf niet meer kunt uitvoeren, dan kan onze zorgverlener u daarbij adviseren, ondersteunen of deze taken geheel van u overnemen.

Onder persoonlijke verzorging worden handelingen uit de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) verstaan. Onze gekwalificeerde zorgverlener kan u hierbij helpen en ondersteunen.

Hierbij moet u denken aan onder andere: in en uit bed gaan, wassen, aan- en uitdoen protheses of een hoortoestel, bril verzorgen en opzetten, haren kammen, scheren, gebitsverzorging, handen en voeten verzorgen, toiletgang, aan- en uitkleden, het bereiden en aanreiken van maaltijden enzovoort.

Maar ook de controle op vitale lichaamsfuncties zoals de bloeddruk, bloedsuikerspiegel en hartslag kan door onze zorgverleners worden gedaan.

Tevens wordt door onze verzorgenden voorgeschreven medicijnen aangereikt en bieden zij hulp bij het gebruik en verzorgen van sondes, katheters en (medische) hulpmiddelen.

Tot slot behoort tot de persoonlijke verzorging ook het instrueren en voorlichting geven over deze handelingen en hoe u zo zelfredzaam mogelijk kunt zijn.


Zorg naar Beter Leven

Verpleging

10 OKTOBER 2018

ZORGKLAVER


Ook voor verpleegkundige handelingen thuis kunt u op de Zorgklaver rekenen. Gediplomeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden houden uw gezondheid goed in de gaten. Onze verpleegkundigen voeren onder andere voorbehouden en risicovolle handelingen uit. Ook leren onze verpleegkundigen u om te gaan met uw ziekte of handicap en de invloed die dat heeft op uw dagelijks leven.

Mocht het voorkomen dat u acute medische zorg nodig heeft, kunt u rekenen op de professionele zorg van de Zorgklaver

U mag altijd contact met ons opnemen,

Verzorging

10 OKTOBER 2018   

ZORGKLAVER


De Zorgklaver kan u hulp bieden bij alledaagse handelingen. Persoonlijke verzorging is gericht op het ondersteunen of overnemen van activiteiten op het gebied van de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Wij helpen u bijvoorbeeld met het opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden, eten, drinken en douchen. Dankzij deze hulp behoudt u het dagelijkse ritme. Waar mogelijk leren we u eenvoudige handelingen weer zelf te doen, met of zonder ondersteunende hulpmiddelen.

Neemt u gerust contact met ons op om uw zorgbehoefte te bespreken.

Wij staan altijd voor u klaar.