Psychische Ondersteuning


Soms zitten mensen niet lekker in hun vel vanwege psychische problemen. Dit kan allerlei oorzaken hebben en het ligt niet altijd alleen aan de persoon zelf.

Bij de Zorgklaver kunt u terecht voor psychische ondersteuning indien u hier behoefte aan heeft.

Een psychiatrisch verpleegkundige komt dan regelmatig bij u thuis om u steun en begeleiding te geven. U bespreekt in goed vertrouwen uw zorgen en problemen en overlegt samen over eventuele vervolgstappen. Hierbij is er altijd sprake van een vertrouwensband, waarbij de psychiatrische verpleegkundige strikt gebonden is aan een geheimhoudingsplicht. Alles wat u bespreekt, zal tussen jullie blijven. Uw wensen en mogelijkheden staan centraal in het bepalen van de beste aanpak. Bij acute problemen staat de psychiatrisch verpleegkundige altijd voor u klaar.

Psychische ondersteuning is bedoeld voor mensen die (langere tijd) psychische problemen hebben, om klachten te verminderen en een eventuele opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen. Ook kan deze therapie mensen die net uit de kliniek zijn ontslagen ondersteunen. Door intensieve begeleiding kan de terugkeer naar huis makkelijker en eerder plaatsvinden.

U kunt, naast de gesprekken, hulp en begeleiding krijgen bij het organiseren van uw huishouden en administratie, het zoeken naar en invullen van een zinvolle dagbesteding, het leren omgaan met beperkingen en uw medicijngebruik.

Hoe vaak de psychiatrische verpleegkundige bij u thuis komt, kan variëren van dagelijks tot één keer per week. Onze psychische ondersteuning heeft als hoofddoel het vergroten van de zelfredzaamheid waardoor iemand zo zelfstandig mogelijk thuis kan (blijven) wonen.