Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg

Intensieve Kindzorg


Intensieve kindzorg is zorg voor kinderen met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Het is een combinatie van verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding.

Intensieve kindzorg is ook voor kinderen met een beperkte levensverwachting of een chronische aandoening

De zorg kan thuis, in een kinderhospice of in een kinderdagverblijf gegeven worden.

De intensieve kindzorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Heeft uw kind een verstandelijke of zintuiglijke beperking? Dan valt de intensieve kindzorg tot het vijfde levensjaar meestal onder de zorgverzekering. Tot het vijfde jaar ligt het accent van de zorg voor deze kinderen meestal op medische zorg.

Vanaf het vijfde jaar verschuift het accent vaak van medische zorg naar gehandicaptenzorg. Voldoet uw kind aan de voorwaarden van de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor zorg uit de Wlz. Vraag een indicatie aan bij het CIZ.nl.

De Zorgklaver kan u hierbij desgewenst bijstaan.


Uw kind kan intensieve kindzorg krijgen bij:

- beademing: hulp bij het ademen door een buisje en/of zuurstof toedienen

- specialistische handelingen bij verschillende vormen van epilepsie (ook voor kinderen waarbij medicijnen de epilepsie onvoldoende onderdrukken; dat heet ‘moeilijk instelbaar’)

- monitorbewaking

- infuustherapie of het toedienen van medicijnen via een infuus

- nierdialyse

- wondverzorging of stomazorg