Zorgklaver Cliëntenraad 

\

 

Algemeen

Sinds januari 2023 is er binnen Zorgklaver een cliëntenraad opgericht. De cliëntenraad heeft tot taak de belangen van de zorgaanvrager, zorgverlener en zorginstelling te behartigen en hen bewust te maken van de medezeggenschap en de ruimte voor hun vrije keus te vergroten. De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De cliëntenraad van Zorgklaver bestaat uit een voorzitter, een ambtelijk secretaris en een aantal leden. De cliëntenraad vergadert 1 keer per maand. Tijdens de vergaderingen bekijkt de cliëntenraad o.a. of:

de plannen van de directie in het belang zijn van cliënten;

de adviezen van de directie overeenkomen met gemaakte afspraken;

er bepaalde onderzoeken, bijvoorbeeld naar klanttevredenheid, goed worden uitgevoerd.

 

Missie & Visie

De cliëntenraad van Zorgklaver komt op voor de belangen van u als cliënt of vertegenwoordiger en denkt met u mee over hoe we de zorgverlening kunnen blijven verbeteren.

Doelen van de cliëntenraad zijn:

 

  • Een optimale afstemming van de zorgverlening, op basis van wensen en behoeften van cliënten;

  • Het optimaliseren van de kwaliteit van zorg;

  • Een correcte, prettige behandeling van de zorgverleners;

  • Zo kijkt de cliëntenraad onder andere naar:

  • De benadering van cliënten;

  • Tijd en aandacht voor cliënten;

  • De veiligheid van cliënten;

  • Het medisch technisch handelen;

  • De bereikbaarheid van de Zorgklaver.

 

Vragen  

Heeft u nog vragen over of input voor de cliëntenraad? Stuur dan een e-mail naar:

clientenraad@zorgklaver.nl

 

Aanmelden

De cliëntenraad nodigt u van harte uit om mee te praten in het belang van Zorgklaver. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via cliëntenraad@zorgklaver.nl

Graag horen wij van u!

 

Klachten 

Heeft u klachten of een negatieve ervaring gehad met Zorgklaver staan wij voor u klaar om deze klacht zo goed mogelijk in behandeling te nemen

neem bij een klacht altijd eerst contact op met clientenraad@zorgklaver.nl

zodat wij u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen , mocht het hierna tevergeefs zijn opgelost verwijzen wij u naar het klachtenportaal