Onze manier van werken begint bij uw zorgvraag.


We komen altijd eerst bij u thuis langs voor een kennismakingsgesprek. Dat doen we omdat we uw vraag goed willen begrijpen zodat we de juiste zorg en of ondersteuning in kunnen zetten. Dat is voor ons belangrijk, maar zeker ook voor u!

Als u wilt, kan uw familie of mantel verzorger daar uiteraard bij aanwezig zijn.

Bij de Zorgklaver staan uw wensen als cliënt centraal. Wij werken op basis van gelijkwaardigheid en met persoonlijke aandacht voor onze cliënten.

U kunt altijd bij ons terecht met uw zorgvraag.

De Zorgklaver zorgt ervoor dat de afspraken op basis van uw indicatie voor u en ons duidelijk op papier komen te staan in het Zorgplan en de Zorgovereenkomst en zorgt verder voor de declaratie en facturatie.

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt.

Dit is onderdeel van het basispakket en wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Voordat u thuiszorg kan ontvangen, hebt u een geldige indicatie nodig van de HBO-wijkverpleegkundige niveau 5.

Om voor begeleiding en hulp in aanmerking te komen, is een indicatie nodig vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze indicatie wordt verstrekt en vergoed door de gemeente waar u woont. Zij onderzoeken welke hulp en indicatie van toepassing is.

De Zorgklaver kan u ondersteunen bij het aanvragen van de juiste indicatie zodat u zich nergens meer zorgen over hoeft te maken.

Krijgt u de indicatie toegewezen? Dan kan de Zorgverlening door de Zorgklaver in gang gezet worden. Wij stellen samen met u een contract op en er worden afspraken gemaakt tussen de cliënt, de familie en de zorgverlener van de Zorgklaver over de te verlenen zorg, werkwijze etc.

De Zorgklaver neemt u alle zorgen uithanden en draagt zelf zorg voor de Facturatie en Declaratie aan de Zorgverzekeraar of de Gemeente op basis van de werkelijk verleende zorguren.

Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een Zorgdossier die u thuis als bewijsstuk voor u zelf kunt opbergen. Deze afspraken worden van tijd tot tijd samen met u besproken en zo nodig bijgesteld.

Alle informatie zal door Zorgklaver discreet en in algehele geheimhouding behandeld worden.

Wij verwelkomen u graag als nieuwe cliënt bij de Zorgklaver.


Vul hier het contact formulier in