24 - uurs - zorg

24-uurs zorg


24-Uurs zorg houdt in dat er 24 uur per dag een zorgverlener bij u aanwezig is, zodat u op elk moment van de dag toezicht heeft op uw veiligheid en gezondheid en zodoende op elke moment de benodigde zorg kunt ontvangen.

24 uurs zorg komt vaak voor als u nog thuis wilt blijven omdat u bijvoorbeeld nog niet naar een verzorg of verpleeghuis wilt maar ook als u terminaal ziek bent en nog thuis wilt blijven wonen.


Langdurige zorg thuis (Wlz)


Heeft u intensieve en langdurige zorg nodig door een beperking of door ouderdom? En wilt u thuis blijven wonen?

Dat kan met een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg).

Wanneer kom ik in aanmerking voor langdurige zorg thuis ?

Als u voortdurend (intensieve) zorg nodig heeft van iemand die vlakbij is.

Als u met (intensieve zorg) verantwoord en veilig thuis kunt blijven wonen.


Er zijn verschilende mogelijkheden voor langdurige zorg waarbij de Zorgklaver u kunt bijstaan:

Volledig pakket thuis

Modulair pakket thuis

Persoonsgebonden budget (pgb)

Combinatie modulair pakket thuis en persoonsgebonden budget

U kunt het modulair pakket thuis combineren met een persoonsgebonden budget.

U krijgt dan bepaalde zorg van een zorgaanbieder uit het modulair pakket thuis. De overige zorg koopt u in met een pgb.